ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Το ῾Ανιγραία᾽είναι ἐνα συγκρότημα πέτρινων κατοικιών που χτίσαμε με μεράκι, όνειρα και κυρίαρχα δομικά υλικά… Την πέτρα και το ξύλο.